11KW water pump system (China,Xinjiang,2011)

11KW PV water pumping system(Changji,Xinjiang,2011)